top of page
搜尋
  • matsonline

舒敏易有效舒緩小兒濕疹

Jerry爸爸一直擔心囝囝Anson的濕疹問題。佢1歲已經成日一撻撻紅疹,手、腳、身體甚至面都有,見佢成日R,好難受。我幫佢找過唔同的醫生,中醫、西醫都試過,又搽過好多款藥膏,都唔係好幫到佢。同事介紹我用呢款 舒敏易,佢成分天然,每次見D皮膚一乾,就幫佢搽,搽咗1個月,囝囝濕疹好咗好多,真係好神奇。


見佢皮膚紅咗就幫佢搽舒敏易


唔再痕癢開心哂548 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page